รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์D4Dรุ่นใหม่ล่าสุด ทีวี คาราโอเกะ เบาะวีไอพี กว้าง สบาย คนขับชำนาญเส้นทาง

หน้าแรก โปรแกรมทัวรสอบถามทัวร์ การจองทัวร์ ติดต่อทีมงาน ข้อมูลการท่องเที่ยว เช่ารถตู้ หลวงพระบาง ลาวใต้ิ รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางทุกทริป สาระความรู้ ชวนเที่ยว สไมล์ไทยทัวร์ ทัวร์ บริษัททัวร์ทะเล ทริปที่ผ่านมา ลิ้งค์ อุทยานแห่งชาติ อินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูเรือ ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง

โปรแกรมG09 ล่องแก่งอุ้มผางคี77แก่ง หมู่บ้านกะเหรี่ยง ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ
3วัน 2คืน 3,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363
โปรแกรมทัวร์ดี ทัวร์โกทูดอย

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-แม่สอด

20.30 น. นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท. สนามเป้า โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยมีทีมงานให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง หมู่บ้านกะเหรี่ยงแปโดทะ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

05.00 น. ถึงแม่สอด ออกเดินทางต่อสู่อำเภออุ้มผาง ผ่านถนนลอยฟ้า กว่า 1,219 โค้ง ชมทิวทัศน์ยามเช้าอันงดงามของผืนป่าตะวันตก
08.00 น. ถึงที่พัก พักที่ เสียงซึงรีสอร์ท บรรยากาศบ้านพักร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เงียบสงบ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.00 น. เตรียมสัมภาระการเดินทาง เอาไปเฉพาะที่ใช้สำหรับเดินป่าและ ล่องแก่งแปโดทะ เป็นจุดเริ่มต้นการเดินป่า
14.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ไป หมู่บ้านกะเหรี่ยงแปโดทะ เข้าสู่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออกซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของผืนป่าในเมืองไทย ใช้เวลาเดิน 3 ชม.
17.00 น. ถึง อุ้มผางคี เข้าที่ พักบ้านกะเหรี่ยง
18.00 น. บริการอาหารเย็น แบบพื้นบ้าน (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม ลำห้วยผละจิ๊โกร ล่องแก่ง 77 แก่ง สุดมันส์

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. ออกเดินทางเท้าขึ้นไปเหนือหมู่บ้านเพื่อล่องแก่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ช่วงแรกจะเดินเข้าป่าที่สมบูรณ์ที่สุด เดินลัดเลาะขึ้นลงตามหุบเขา ลำห้วยผละจิ๊โกร เดินขึ้นเขาประมาณ 40 นาที ใช้เส้นทางป่า ที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสมาเยือน
12.00 น. ถึงจุดล่องแก่งรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) เช็คอุปกรณ์สำหรับล่องแก่ง ให้เรียบร้อย เสื้อชูชีพ สวมหมวก และถุงกันน้ำสัมภาระให้แน่นและรัดกุม เพราะแก่งแต่ละแก่งติด ๆ กันมาก ล่องตามลำห้วยอุ้มผาง ตามทิวเขาถนนธงชัยซึ่งมีความยาวหลายกิโล ตามแก่งต่างๆ ประมาณ 77 กว่าแก่ง เช่น แก่งประเด- แก่งค้างคาว-แก่งผาทอ มีความยาวประมาณ 250 ม. แก่งมอโฮเก-แก่งต้นตาว-แก่งตะนอเก-แก่งต้นมะนาว- แก่งเคอตะปอโม-แก่งต้นไทรทอง-แก่งวะคะเก-แก่งมะนาว-แก่งมะนาว-แก่งบอคะกุง-แก่งวังปลา-แก่งมอเน่อ- แก้งโป้งมาก-แก่งกุยเคอะ-แก่งต้นไทร-แก่งพอคะเก ซึ่งมีความยาว 120 เมตร แก่งหินลาด-แก่งกะเนคอเก- แก่งต้นผึ้ง-แก่งปรึเก-แก่งผีน้ำ-แก่งโตปะทอเก-แก่งสะพานยาว- แก่งวะโก้เก-แก่งไฟแดงใหญ่ ซึ่งเป็นแก่งที่สนุกเร้าใจมากที่สุดผ่านแก่งต่างๆ มาจนถึงหมู่บ้าน แปโดทะ ใช้เวลา 4 ชม.
16.00 น. นั่งรถกลับเสียงซึงรีสอร์ท บริการอาหารว่างพื้นเมือง “ กระบองจ่อ ” หรือมะละกอชุบแป้งทอด จากนั้นบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6 ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ตลาดริมเมย ตลาดดอยมูเซอ
05.00 น. ออกเดินทางไป ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยหัวหมด จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) และออกเดินทางกลับ ระหว่างทาง แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งของจังหวัดตาก มีจำนวนชั้นถึง 97 ชั้น
แวะ ตลาดริมเมย ซื้อสินค้าพื้นเมืองพวก หยก เงิน ชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ออกเดินทางต่อ แวะ ตลาดดอยมูเซอ ซึ่งของฝากพวก หมูยอ แค้ปหมู พริกกระเหรี่ยง เดินทางต่อ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝากพวก โมจิ ที่นครสวรรค์กลับบ้าน
23.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน

ราคา 3,900 บาท/ท่าน
3,700 บาท/ท่าน (10 ท่าน)
3,900 บาท/ท่าน (9 ท่าน)
4,000 บาท/ท่าน (8 ท่าน)

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 คืน พักเสียงซึงรีสอร์ท 1 คืน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าล่องแก่ง
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การติดต่อ
สำนักงานโกทูดอย เลขที่ 160/248 ถนน เพชรเกษม ตำบลยายชา สามพราน นครปฐม(ใกล้ฟาร์มจรเข้สวนสามพราน)
โทร : 083-3086327,086-3089035,086-3458363
แฟกซ์ : 034-326789
อีเมล์ : Gotodoi@hotmail.com
Website : http://www.gotodoi.com
สำนักงานขาย กทม
สำนักงานขายเลขที่ 7/61 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวง บางบอน
เขตบางบอน โทร 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363

8 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองครับ

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับช่วงนี้โกทูดอย์ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการเช่าวันละ1,500 บาทครับสนใจโทรจองได้ที่083-3086327,086-3089035คำแนะนำในการจองทัวร์

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ ผู้จัดการและผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ

- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ smilethaitour@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 034-326789 สำนักงานโกทูดอย
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083-3086327,086-3089035

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ สามารถกระทำได้ดังนี้

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตคืนเงินมัดจำโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ทางทีมงานจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนมัดจำให้ 50 % ของเงินมัดจำ
- อีก 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

อย่างไรก็ตามทีมงานจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก หากวิธีใดที่สามารถทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ได้เราจะทำทันทีครับ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คลิ๊กสถานที่ท่องเที่ยวด้านล่าง ดูโปรแกรมทัวร์

ปาย

ห้วยน้ำดัง

อินทนนท์

อ่างขาง

ดอยตุง

ออบหลวง

ทุ่งดอกบัวตอง

ถ้ำแก้วโกมล

สวนสนบ่อแก้ว

ถ้ำน้ำลอด

กะเหรี่ยงคอยาว

บ้านรักไทย

แม่น้ำปาย

ดอยกองมู

น้ำตกแม่ยะ

แม่สาย

ภูชี้ฟ้า

ดอยแม่สลอง

ซากุระ

แม่ฮ่องสอน

ดอยสุเทพ

ดอยปุย

แม่ฟ้าหลวง

ปางอุ๋ง

ปางมะผ้า

ภูกระดึง

ทีลอซู

เขาใหญ่

ส่องสัตว์

ล่องแก่ง

น้ำเข็ก

น้ำหว้า

แก่งหินเพิง

ถนนคนเดิน

ประตูท่าแพ

โป่งเดือด

น้ำตกพาเจริญ

ดอยแม่อูคอ

ดอยคำ

บ่อสร้าง

ฟาร์มผีเสื้อ

ฟาร์มกล้วยไม้

น้ำตกแม่กลาง

ไร่สตอเบอรี่

ไร่ส้ม

ไร่องุ่น

ชาอู่หลง

สังขละบุรี

เขื่อนเขาแหลม

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนแม่กลอง

ทองผาภูมิ

ปิล็อค

วัดจมน้ำ

แม่น้ำซองกาเรีย

น้ำตกหมอแปง

วัดน้ำฮู

ปายแคนยอน

วัดร่องขุ่น

หมีแพนด้า

ไนท์ซาฟาร

ดอยผาหม่น

ดอยผาตั้ง

ดอยภูคา

ดอยเสมอดาว

ภูเรือ

ภูหลวง

เขาค้อ

ผาชู้

ช่องเม็ก

เขาพระวิหาร

โขงเจียม

ภูจองนายอย

ทุ่งแสลงหลวง

น้ำตกภูซาง

ผาแต้ม

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวสุวัต

ดอยหัวหมด